ImageImage

O SUNĐERIMA

Poliuretanska pena (sunđer) je plastična masa dobijena hemijskom reakcijom više komponenata i aditiva kao dodatnih reaktanata. Sunđer je spoj različitih fizičkih i hemijskih karakteristika prerađenih u blokove, rezane ploče ili oblikovane komade.

Karakteristike sunđera su, elastičnost, postojanost, relativno mala masa, različite tvrdoće, dobra otpornost na mehaničko opterećenje. Upotrebljava se u industriji nameštaja (garniture, kauči itd.), industriji ležajeva (jastuci, madraci, dušeci), u automobilskoj industriji (sedišta, autopresvlake) i obućarskoj i tekstilnoj industriji. Sunđer ima primeren životni vek. To je materijal koji nije opasan za okolinu, biorazgradiv je, može se odlagati na deponije i reciklirati i koristiti za punjenje različitih jastuka.

.